Inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z wymogami ustawowymi przystąpiliśmy do opracowania Programu Usuwania Azbestu. W związku z tym, w najbliższym czasie odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania, celem dokonania spisu wyrobów zawierających azbest. Spis jest obowiązkowy, w związku z tym prosimy o nie utrudnianie przeprowadzenia inwentaryzacji.

logo