inf_firm_vat

Informacja o jednolitym pliku kontrolnym dla mikrofirm.