Karta dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

 

 

Od 16 czerwca w gminach można składać wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Beneficjentem programu są członkowie rodziny wielodzietnej (min. troje dzieci) bez względu na jej dochód.   Kartę wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Posiadanie tego dokumentu może oznaczać dla rodzin tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną – w zależności od rodzaju i liczby podmiotów gospodarczych przystępujących do programu.

Liczbę instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.