Komunikat Komisarza Wyborczego

K O M U N I K A T

KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):

  • w dniu 16 lutego 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.,
  • w dniu 2 marca 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

                                                                     Komisarz Wyborczy

                                                                                                     w Koninie

                                                                                                 /-/ Karol Skocki