Komunikat – targowisko

KOMUNIKAT

Od dnia 25 kwietnia br.  dopuszczamy na targowisku handel produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Teren przyległy do ul. Kopernika oraz parking pod ośrodkiem zdrowia i przedszkolem jest wyłączony z możliwości prowadzenia sprzedaży.

Nakazuję zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwa sanitarnego zgodnych z rozporządzeniem służb sanitarnych w zakresie handlu.

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązujących zasad handel zostanie ponownie zakazany.

Opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie.

                                                                                                                                       Wójt Gminy Babiak

                                                                                                                                 /-/ Wojciech Chojnowski