Kondolencje

żałoba

Panu Wojciechowi Chojnowskiemu – Wójtowi Gminy Babiak oraz najbliższej Jego rodzinie najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci teścia Ś. P. Józefa Kujawy – wieloletniego nauczyciela, Harcmistrza – Komendanta Hufca ZHP w Babiaku oraz społecznika, składają: Radni Gminy Babiak oraz pracownicy Urzędu Gminy w Babiaku.