Konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017.

logo FIO, Caritac oraz Centrum PISOPRuszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017!

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu całej Wielkopolski!

W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.

Zainteresowani mogą kierować się trzema prostymi zasadami:

  1. ZASIEJ ZIARNO – zbierz grupę aktywnych ludzi!
  2. OBSERWUJ, JAK WZRASTA – złóż Ofertę i zrealizuj projekt!
  3. ZBIERZ PLONY – Rozwiązuj problemy społeczne!

ZASIEJ ZIARNO – Zbierz grupę aktywnych ludzi!

Oferty w konkursie będą mogły składać:

młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 30 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.

nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej

grupy samopomocowe, czyli grupy działające na rzecz swoich członków

organizacje pozarządowe, które pełnią funkcję Patronów.

OBSERWUJ, JAK WZRASTA – Złóż Ofertę i zrealizuj projekt!

Ofertę można składać za pośrednictwem generatora na stronie internetowej www.witkac.pl do 4 maja br.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł. Wymagany jest 10% wkład własny. Może być jednak zapewniony poprzez między innymi przez pracę wolontariuszy tzw. wkład własny osobowy.

Każdy może skonsultować swój pomysł z naszym doradcą. Dodatkowo punktowane będą oferty z gmin, w których nie były dotąd realizowane projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary.

ZBIERZ PLONY – Rozwiązuj problemy społeczne!

Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości. W ramach tego typu można sfinansować opracowanie planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.

Każdy projekt musi przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na naszej stronie www.pisop.org.pl/fio.

W przypadku potwierdzenia obecności na spotkaniu lub ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw