Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak w 2014 roku

Informujemy o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2014 roku. Treść ogłoszenia wraz ze wzorem oferty znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:

Ogłoszenie

Wzór oferty

http://bip.wokiss.pl/babiak/index.php?pid=318&&id=1228