dr Marek Tomicki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogusławicach wraz z dyplomem i statuetką.