1

Konsultacje społeczne.

Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

http://www.wielkopolskawschodnia.pl/aktualnosci.php