Konsultacje społeczne NSP 2021.

Szanowni Państwo,

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Uprzejmie informuję, że termin trwających obecnie konsultacji społecznych NSP 2021 został przedłużony do połowy stycznia, tj. 16.01.2017 r.

Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby. Przypominam, że udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl.

Z poważaniem,

/-/ Karolina Dawidziuk

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Z-ca Dyrektora Departamentu Informacji