Nabór ofert na budowę oświetlenia drogowego.

5130a8af650c3-lampy-uliczne-led-2Informujemy o naborze ofert cenowych dotyczących opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej oraz montażu infrastruktury oświetlenia drogowego na istniejących konstrukcjach wsporczych w rozbiciu na następujące zadania:
1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogusławice-Nowiny
– montaż 1 oprawy zasilanej z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującej – stacja transformatorowa nr 70487.
2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radoszewice – etap II
– montaż 7 opraw zasilanych z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującej – stacja transformatorowa nr 70567. Dokumentacja techniczna opracowana została w I etapie prac.
3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawieniec – etap II
– montaż 3 opraw i skrzynki pomiarowo-sterującej – stacja transformatorowa nr 70481 (Stefanowo).
4) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary
– montaż przewodu zasilającego na całej długości projektowanej linii oraz 3 opraw zasilanych z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującej – stacja transformatorowa nr 70772.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań określają warunki techniczne załączone do niniejszego pisma. Za ostateczny termin realizacji przedmiotowych zadań przyjmuje się dzień 30.09.2014 r. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) w terminie do dnia 25.06.2014 r. do godz. 12:00.

Warunki techniczne:

Bogusławice-Nowiny

Radoszewice

Żurawieniec (Stefanowo)

Psary