Nabór ofert na budowę oświetlenia drogowego.

Informujemy o naborze ofert cenowych dotyczących opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej oraz montażu infrastruktury oświetlenia drogowego na istniejących konstrukcjach wsporczych w rozbiciu na następujące zadania:
1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiecinin
– etap I
montaż 3 opraw zasilanych z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującejstacja transformatorowa nr 70460.
2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radoszewice
– etap I
montaż przewodu zasilającego na całej długości projektowanej linii, skrzynki pomiarowo-sterującej oraz 2 oprawstacja transformatorowa nr 70567. Dokumentacja techniczna powinna obejmować całość zadania – 9 opraw.
3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żurawieniec
– etap I
montaż 2 opraw zasilanych z istniejącej skrzynki pomiarowo-sterującej oraz przewodu zasilającegostacja transformatorowa nr 70483.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań określają warunki techniczne załączone do niniejszego pisma. Za ostateczny termin realizacji przedmiotowych zadań przyjmuje się dzień
31.08.2014 r.
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) w terminie do dnia
07.03.2014 r. do godz. 12:00.

Warunki techniczne