Niebieska linia.

     Logo Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów alkoholowych.                                                          Logo niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  • Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 – 12 – 00 – 02 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:
    • dyżur w języku angielskim – poniedziałki, w godzinach 18.00-22.00
    • dyżur w języku rosyjskim – wtorki, w godzinach 18.00-22.00
    • dyżur prawny – środy, w godzinach 18.00-22.00
  • telefoniczne dyżury prawników22 – 666 – 28 – 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy i/lub groźby
karalnej wobec osoby najbliżej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info

 

W latach 2017-2019 zadanie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”