Nocna i świąteczna pomoc medyczna.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz, U. z 2006 r., poz. 1793 ze zm.)  z dniem  1 października 2017 roku wchodzi w życie ” System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.”  Zabezpieczenie medyczne pacjentów odbywać się będzie w dni powszednie od godz 18:00 do 8:00 a w weekendy i święta całodobowo.

Lista szpitali pełniących dyżury w powiecie: Konin/ masto konin, kolskim, słupeckim, tureckim - szpitale.