Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogramy do maja do grudnia 2022 r.

Numer konta, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320