Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców.

Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców
Od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw cudzoziemców.
W każdej z delegatur można złożyć:

Pełna obsługa Częściowa obsługa
1. wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
2. wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
3. wniosek o wydanie karty pobytu dla członków rodzin obywateli UE nie będących obywatelami UE,
4. wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UEPełna obsługa – od przyjęcia wniosku do wydania dokumentu kończącego sprawę
5. wniosek o zezwolenie na pracę,
6. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę,
7. wniosek w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego
Obsługa obejmować będzie przyjęcie wniosku i dokumentów uzupełniających, a sama sprawa prowadzona będzie
w siedzibie Wydziału w Poznaniu.
W delegaturach przyjmowane będą również pisma i uzupełnienia do wniosków złożonych zarówno w delegaturze jak i w siedzibie Wydziału w Poznaniu

Powyższe sprawy realizujemy w godzinach: poniedziałki od 10:15 do 17:45, od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15 w delegaturach:

Kalisz

ul. Kolegialna 4

pokój nr 2 (parter)

tel. (62) 760 83 61, 760 83 62

Konin

ul. Aleje 1-go Maja 7

pokój nr 218 (I piętro)

tel. (63) 247 77 702, 247 77 707

Leszno

Plac Kościuszki 4

pokój nr 7 (parter)

tel. (65) 511 82 03

Piła

Al. Niepodległości 33/35

pokój nr 140 (I piętro)

tel. (67) 211 61 50, 211 62 69

Dokumenty można składać w dowolnie wybranej delegaturze lub siedzibie Wydziału w Poznaniu przy Pl. Wolności 17.