Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.