Ochotnicy z Babiaka z nowym sprzętem.

logo

Gmina Babiak zrealizowała projekt pn. „Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych – wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

P4160100Wartość całkowita projektu wyniosła 187.932,00 zł, a wnioskowana dotacja 150.345,60 zł.
Celem projektu było wsparcie techniczne jednostki OSP w Babiaku, podniesienie jej gotowości bojowej oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Babiak i Powiatu Kolskiego. Zakres projektu obejmował przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zakup pojazdu PEUGEOT BOXER 335 L3, 2.2HDI 150 KM z wyposażeniem oraz promocję projektu. Termin realizacji: październik 2014 – maj 2015.P4160104