Ogłoszenia o naborach

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,na:

  1. Rozwój działalności gospodarczej.
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Więcej informacji na stronie www.wielkopolskawschodnia.pl