Ogłoszenie

„Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Gmina Babiak informuje, iż Samorządowe Przedszkole w Babiaku prowadzi rekrutację do projektu RPWP.08.01.01-30-0029/18 „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak”  Współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, sfinansowanie przez 10 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w okresie od 02.05.2019 r.
do 26.06.2020 r. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-4 lat, które nie uczęszczają jeszcze do Przedszkola – utworzenie nowej grupy 15-osobowej w ramach Projektu
oraz do wszystkich pozostałych dzieci w Przedszkolu – zajęcia dodatkowe. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu
  • zajęcia gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia artystyczne
  • zajęcia z logopedą

Rekrutacja trwa do 23.08.2019 r. Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne w tej sprawie można uzyskać w Biurze Projektu w budynku Przedszkola lub pod numerem telefonu 63 27 11 020.