Ogłoszenie dla mieszkańców Sołectwa Nowiny Brdowskie.

O G Ł O S Z E N I E

        Wójt Gminy Babiak zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa NOWINY BRDOWSKIE, które odbędzie się

15 czerwca (piątek) 2018 roku

o godzinie 18:00

                    w sali świetlicy w budynku Zespołu Szkół w Brdowie

          Celem zebrania wiejskiego będzie

WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  NOWINY BRDOWSKIE

 

W przypadku, gdy w pierwszym terminie w Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa Zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 18:30.

 

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NOWINY BRDOWSKIE

 

Wójt Gminy Babiak

Wojciech Chojnowski