Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.), Gmina Babiak ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia                16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371
ze zm.).

2. Data publikacji ogłoszenia: 26 maja 2022 roku.

3. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Babiak – reprezentowana przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego, adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.).

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Przewozy autobusowe na istniejących w dniu zawarcia umowy lub utworzonych w trakcie obowiązywania umowy, liniach komunikacyjnych  w publicznym transporcie zbiorowym w transporcie drogowym na terenie Gminy Babiak o charakterze użyteczności publicznej.

6. Przewidywana data zawarcia umowy i terminy rozpoczęcia świadczenia usług:

Zawarcie umowy: grudzień 2022 roku, świadczenie usług: od 01 stycznia 2023 roku.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

8.1 Biuletyn Informacji Publicznej organizatora: http://bip3.wokiss.pl/babiak/index.php,

8.2 Strona internetowa organizatora: https://www.babiak.org.pl/,

8.3 Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak