Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.

wybor operatora publicznego transportu zbiorowegowybor operatora publicznego transportu zbiorowego