Okólnik dotyczący dowodów osobistych.

O K Ó L N I K

 Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 4 marca 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów w zakresie wydawania dowodów osobistych, udostępniono nowe funkcjonalności w aplikacji źródło poprzez wprowadzenie e-dowodu. E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. Ponadto w dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia może zostać zamieszczony podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny.

Mimo trwającej ważności dowodu osobistego można go wymienić na e-dowód.

Ponadto zaobserwowano znaczną ilość przeterminowanych dowodów osobistych wśród mieszkańców Gminy Babiak. Dlatego prosi się mieszkańców o sprawdzanie terminu ważności dowodu osobistego i pilną jego wymianę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można  złożyć elektronicznie na stronie www.obywatel.gov.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, p. nr 17 – Biuro Dowodów Osobistych.

 

 

Wójt

 

                                               (-) Wojciech Chojnowski