Okólnik.

O K Ó L N I K

Wójt Gminy Babiak informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak można składać od 1 do 15 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku – ul. Poznańska 24.

Druki wniosków można pobierać od 24 sierpnia 2016 r.
w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik GOPS w Babiaku
/-/ Krystyna Bilińska