Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Babiak w roku 2021

Baner. Po lewej stronie biało-czerwona flaga Polski, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle.

Gmina Babiak realizuje w 2021 roku zadanie, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa projektu: „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Babiak w roku 2021”

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 150.420,00 zł
( umowa dotacyjna nr 23.11/20 z dn. 31.12.2020 r.).

Całkowita wartość projektu: 178.999,80 zł.

Cele projektu: organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 8 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Babiak.