Ostanie pożegnanie.

Pożegnanie księdza kanonika Władysława Łabiaka.
Pożegnanie księdza kanonika Władysława Łabiaka.