1

Petycja wraz z odpowiedzią.

Poniżej publikujemy skan treści petycji firmy Szulc-Efekt sp. z o.o.