Pismo dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów osób fizycznych położonych w gminie Babiak.

Pismo dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów osób fizycznych położonych e gminie Babiak.