plakat_rewitalizacja

Gmina Babiak realizuje projekt pn Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Babiak na lata 2016-2020" współfinansowany z Funduszy Europejskich.