Podsumowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych

W okresie październik-listopad 2015 r. przeprowadziliśmy pilotażowy program zbiórki odpadów biodegradowalnych, głównie trawy i liści od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w m. Babiak i Brdów. Odbiór odpadów odbył się w dniach 23 – 25 listopada 2015 r. Podczas akcji zebraliśmy ok. 30 ton bioodpadów.
Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w zbiórce serdecznie dziękujemy!
Zachęcając do właściwego gospodarowania odpadami, zapraszamy już dzisiaj do włączenia się, do kolejnej akcji planowanej na wiosnę 2016 r.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pismo