Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej poprzez budowę obiektu kulturalnego.

plakat informujacy o otzrymaniu dofinansowania na remont światlicy OSP Brdów zEuropejskiego Funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.