Porozumienie dotyczące wstąpienia OSP Brdów do KRSG

Podpisanie porozumienia od lewej Prezes OSP Brdów, Wójt Gminy Babiak, Komendant Powiatowy PSP w Kole, Członek zarządu wojewódzkiego ZOSPRP.

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie urzędu gminy nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Babiak – Wojciechem Chojnowskim, Komendantem Powiatowym PSP w Kole bryg. – Robertem Kropidłowskim oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie dh Wojciechem Kołodziejskim w sprawie dotyczącej włączenia OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W akcie podpisania w/w porozumienia uczestniczyli również Członek Zarządu oddziału Wojewódzkiego OSP RP dh Ryszard Kasiorek, Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Krzysztof Żurawik, Komendant Gminny ZOSPRP dh Paweł Sarnociński oraz członkowie zarządu jednostki OSP Brdów. Porozumienie rozpoczyna procedurę przystąpienia jednostki do systemu KRSG.

Podpisanie poroznumienia o wstąpieniu OSP Brdów do KRSG - na zdjęciu przedstawiciele PSP w Kole, Wójt Gminy Babiak oraz Zarząd OSP Brdów Na zdjęciu przygotowywanie porozumienia Podpisanie porozumienia od lewej Naczelnik GZOSPRP, Wójt Gminy Babiak, Prezes OSP Brdów, Naczelnik OSP Brdów, Komendant Powiatowy PSP w Kole, Członek zarządu wojewódzkiego ZOSPRP.