„Poznaj Polskę 2023”

Loga ministerstwa edukacji, polskiego ładu i Poznaj Polske

GMINA BABIAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Babiacki samorząd we współpracy z dyrektorami szkół z terenu samorządu pozyskał środki finansowe w kwocie 37.771,20 zł.
Dofinansowanie otrzymały 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Babiak, są to:
1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku – kwota dofinansowania 24.548,00 zł
(5 wycieczek jednodniowych),
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie – kwota dofinansowania 4.968,00 zł (1 wycieczka jednodniowa),
3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bogusławicach – kwota dofinansowania 8.255,20 zł (2 wycieczki jednodniowe).

Wycieczki będę realizowane w bieżącym roku szkolnym do zakończenia zajęć dydaktycznych oraz w kolejnym – od 1 września do 15 grudnia 2023 roku.
Podczas wycieczek uczniowie szkół zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki w różnych miejscach Polski, m.in.: Warszawie, Łodzi, Toruniu, Kruszwicy, Biskupinie.

Naszym uczniom życzymy, aby praktyczne odkrywanie śladów historii i poznawanie osiągnięć nauki, wzbogaciła Ich wiedzę i dostarczyła mnóstwa wrażeń.