Prośba o pomoc.

Herb Gminy Babiak

OKÓLNIK

DO  MIESZKAŃCÓW  GMINY  BABIAK

W wyniku pożaru do jakiego doszło w dniu 01 sierpnia 2016 r. w sołectwie Mostki-Kolonia, mieszkańcowi tego sołectwa   SŁAWOMIROWI ZUCHNIARKOWI spłonęły zapasy słomy, siana i sianokiszonki . Prosimy o pomoc i wsparcie dla poszkodowanego.

Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Babiaku pod nr tel. 63 27 11 071 lub poszkodowany rolnik pod nr tel. 887 254 954.

                                                               Wójt Gminy

                                                     (-)  Wojciech Chojnowski