Przebudowa drogi.

W miejscowości Zwierzchociny została przebudowana droga gminna nr 492531P o dł. 0,990 km. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość zadania: 439 891,64 zł Całkowita wartość dofinansowania 216250,00 zł