Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Babiaku

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Babiaku na potrzeby Wielofunkcyjnego Centrum Społecznego” mająca na celu poprawę jakości infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę obiektu kulturalno - społecznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.