Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Znak paragrafu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej GOPS Babiak

Przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00

Z darmowych porad będą mogli korzystać:

  • Młodzież do 26. roku życia,
  • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • Seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • Kombatanci, weterani,
  • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • Każda osoba korzystająca z pomocy naszego ośrodka.