PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

paragraf

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
GOPS BABIAK

Czynny: w poniedziałki i w czwartki w godz. 10.00 – 14.00

 

Z darmowych porad będą mogli korzystać:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci, weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.