Rejestracja zwierząt gospodarskich.

Na prośbę Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
ARiMR zamieszczamy informacje dotyczące nowych zasad rejestracji zwierząt.

Od 18 października 2016 r zmienił się sposób wypełniania druków dotyczących świń, z uwagi na zmianę ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Wytyczne dla identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie
  • Wersja skrócona – kompedium – otwórz
  • Numer świni – otwórz
  • Zgłoszenie świń do rejestru – otwórz
  • Dodatkowe oznakowanie – otwórz
  • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń – otwórz
  • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni – otwórz
  • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni (ubój bezpośrednio po przywozie do Polski) – otwórz
  • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świni – otwórz
  • Spis stanu stada – otwórz