Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus
Informujemy, iż wnioski na pomoc w  wychowaniu dzieci z programu „Rodzina 500 plus” można będzie składać i pobierać od 01.04.2016 r. w budynku GOPS przy ul. Wojska Polskiego 15, w godz. 7:30 – 15:30.
Wnioski będzie można również pobierać w budynku GOPS przy ul. Poznańskiej 24, w godz. 7:30 – 15:30, oraz online pod adresem: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/wnioski-do-pobrania.html