Selektywna zbiórka i odbiór odpadów biodegradowalnych.

Selektywna zbiórka i odbiór odpadów biodegradowalnych. Odbiór 3 kwiatnia 2017 roku.