Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Nowa Piątka”

W GOK i BP w Babiaku w dniu 8 kwiatnia w godzinach 13:05 do 14:35 odbędzie się spotkanie z pracownikami ZUS i Urzędu Wojewódzkiego dotyczące programu