Spotkanie informacyjne.

„W dniu 21 września w GOKiBP w Babiaku o godz. 18.30 zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Babiak pod hasłem: „Alternatywa dla węgla – praktyczne możliwości stania się prosumentem na wsi i w mieście.” Prosument energii elektrycznej jest osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby (jednocześnie produkuje i konsumuje energię), a nadwyżki sprzedaje do sieci energetycznych.
W spotkaniu przekazane zostaną wiadomości z zakresu OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz możliwości dofinansowania tych inwestycji.”

Organizatorem spotkania są inicjatorzy referendum.