Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące niskiej emisji w gminie Babiak.

 

EKOLOG i firma.

 

Czym jest niska emisja? Czy zjawisko to stanowi zagrożenie dla gminy Babiak? Jakie działania możemy podjąć, aby je ograniczyć? Co gmina Babiak zyska w wyniku opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Na te i wiele innych zagadnień, w związku z pracami nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Babiak” odpowiadali wykonawcy tego planu, przedstawiciele firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania.

Na spotkanie, które odbyło się w środę 20 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku zostali zaproszeni reprezentanci mieszkańców gminy – Radni Gminy Babiak oraz sołtysi. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy w Babiaku.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia:

–        Cele i podstawowe założenia planów gospodarki niskoemisyjnej,
–        Strategia rozwoju niskoemisyjnego gminy,
–        Realizacja i monitoring planów gospodarki niskoemisyjnej,
–        Postępy prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babiak.

W trakcie dyskusji omówiono znaczenie założeń tego dokumentu dla mieszkańców Gminy Babiak, możliwości jakie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stwarza dla rozwoju gminy, w tym przedstawione zostały i omówione zadania jakie mogą być podejmowane przez Gminę w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jak również omówiono szczegółową zawartość dokumentu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w prace nad PGN!