Spotkanie konsultacyjne Wojewody Wielkopolskiego.

Skan pisma Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący zdalnych konsultacji projektu programu ochrony śroodowisk do 2030 roku - materiały Marszałka Województwa Wilekopolskiego.