Szacowanie szkód.

Znalezione obrazy dla zapytania susza w polsceNiekorzystne warunki atmosferyczne spowodowane brakiem dostatecznej ilości opadów atmosferycznych w okresie kwiecień – czerwiec 2015 r. wpłynęły negatywnie na wegetację roślin uprawnych na terenie całej gminy Babiak.
Wstępna ocena pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości.
Urząd Gminy w Babiaku prosi o zgłaszanie przez osoby poszkodowane tego faktu do tutejszego urzędu (pokój nr 21) w terminie do 10 lipca 2015 r. w celu rozpoznania rozmiaru szkód.

Wniosek dot. szkód.