Szkody mrozowe.

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach roślin ozimych.

Urząd Gminy w Babiaku prosi o zgłaszanie przez osoby poszkodowane tego faktu do tutejszego urzędu (pokój nr 21) w terminie do dnia 31 marca 2016r. w celu rozpoznania rozmiaru szkód.

Wniosek do pobrania.