XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK

XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK dobędzie się 30 września 2020 r. tj. środa o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Kiejsze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Polonisz i Babiak,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Polonisz w drodze przetargu.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Wnioski i zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
/…/ Ireneusz Wiśniewski

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm